Michel Vorm

Michel Vorm

#13G, #22G,
Bio
身高/體重: 1.83 米 (6 尺 0 吋)/84 公斤 (185 磅)
生日: IJsselstein, Netherlands
位置: 守門員

守門員

賽季
球隊
正選
零失分
黃牌
紅牌
12 碼
被侵犯
後備
上陣時間
2019TOT1000000120
2019TOT-------0
2019TOT-------0
2018TOT2000000180
2018TOT101001199
2018TOT-------0
2018TOT-------0
2017TOT7300000630
2017TOT2100000180
2017TOT110000090
2017TOT100000090
2016TOT4200011415
2016TOT4300000360
2016TOT2100000180
2016TOT-------0
2016TOT-------0
2016NED-------0
2015TOT4100000360
2015TOT100000090
2015TOT100000090
2015TOT100000090
2015TOT10110011
2014TOT5300010450
2014TOT3100001356
2014TOT3000000270
2014NED3100010270
2014TOT2000000180
2013SWA267210602339
2013SWA4200010360
2013NED00000011
2013TOT-------0
2013SWA-------0
2013SWA-------0
總計

前鋒

賽季
球隊
正選
黃牌
紅牌
後備
2019TOT1000
2019TOT----
2019TOT----
2018TOT2000
2018TOT1101
2018TOT----
2018TOT----
2017TOT7000
2017TOT2000
2017TOT1000
2017TOT1000
2016TOT4001
2016TOT4000
2016TOT2000
2016TOT----
2016TOT----
2016NED----
2015TOT4000
2015TOT1000
2015TOT1000
2015TOT1000
2015TOT1111
2014TOT5000
2014TOT3001
2014TOT3000
2014NED3000
2014TOT2000
2013SWA26210
2013SWA4000
2013NED0001
2013TOT----
2013SWA----
2013SWA----
總計

中場球員

賽季
球隊
正選
黃牌
紅牌
後備
2019TOT1000
2019TOT----
2019TOT----
2018TOT2000
2018TOT1101
2018TOT----
2018TOT----
2017TOT7000
2017TOT2000
2017TOT1000
2017TOT1000
2016TOT4001
2016TOT4000
2016TOT2000
2016TOT----
2016TOT----
2016NED----
2015TOT4000
2015TOT1000
2015TOT1000
2015TOT1000
2015TOT1111
2014TOT5000
2014TOT3001
2014TOT3000
2014NED3000
2014TOT2000
2013SWA26210
2013SWA4000
2013NED0001
2013TOT----
2013SWA----
2013SWA----
總計

防守球員

賽季
球隊
正選
黃牌
紅牌
後備
2019TOT1000
2019TOT----
2019TOT----
2018TOT2000
2018TOT1101
2018TOT----
2018TOT----
2017TOT7000
2017TOT2000
2017TOT1000
2017TOT1000
2016TOT4001
2016TOT4000
2016TOT2000
2016TOT----
2016TOT----
2016NED----
2015TOT4000
2015TOT1000
2015TOT1000
2015TOT1000
2015TOT1111
2014TOT5000
2014TOT3001
2014TOT3000
2014NED3000
2014TOT2000
2013SWA26210
2013SWA4000
2013NED0001
2013TOT----
2013SWA----
2013SWA----
總計

守門

近 10 場比賽守門懲戒
日期球隊對手聯賽得分撲救失球龍門球犯規被侵犯黃牌紅牌
TOTNOR足總盃1-151100000

守門

職業賽賽事守門防禦守門懲戒
賽季球隊聯賽正選後備上陣時間撲救失球零失分龍門球犯規被侵犯黃牌紅牌
2013/2014TOT超級聯賽00000000000
2013/2014SWA超級聯賽2602,339623272661621
2013/2014SWA歐霸盃40360842460100
2014NED世界盃01100020000
2013/2014SWA足總盃00000000000
2013/2014SWALeague Cup00000000000
2014/2015TOT超級聯賽313561251370000
2014/2015TOT歐霸盃20180520290000
2014/2015TOT足總盃30270650250000
2014/2015TOTLeague Cup504501033580100
Qualifying World Cup 2014NEDEuropean World Cup Qualifiers30270731380100
2015/2016TOT超級聯賽1090110110000
2015/2016TOT歐霸盃109021070000
2015/2016TOT足總盃403601141410000
2015/2016TOTLeague Cup1090420170000
2016/2017TOT超級聯賽41415722340100
2016/2017TOT歐洲聯賽冠軍盃00000000000
2016/2017TOT歐霸盃00000000000
2016/2017TOT足總盃40360733450000
2016/2017TOTLeague Cup20180721200000
Qualifying World Cup 2018NEDEuropean World Cup Qualifiers00000000000
2017/2018TOT超級聯賽1090410100000
2017/2018TOT歐洲聯賽冠軍盃109000180000
2017/2018TOT足總盃706301563740000
2017/2018TOTLeague Cup20180631240000
2018/2019TOT超級聯賽20180940230000
2018/2019TOT歐洲聯賽冠軍盃1199330280110
2018/2019TOT足總盃00000000000
2018/2019TOTLeague Cup00000000000
2019/2020TOT超級聯賽00000000000
2019/2020TOT歐洲聯賽冠軍盃00000000000
2019/2020TOT足總盃1012051090000