Andrei

Andrei

#3D,
Bio
身高/體重: 1.86 米 (6 尺 1 吋)/79 公斤 (174 磅)
生日:
位置: 防守球員
soccer.stat_category.1soccer.stat_category.4soccer.stat_category.5soccer.stat_category.2

防禦

    2022
比賽數據進攻防禦懲戒
日期球隊對手聯賽得分入球助攻射門角球12 碼攔截解圍犯規被侵犯黃牌紅牌
NAN安格法國足球甲組聯賽0000---0000
NAN@LIL法國足球甲組聯賽0000---0000
NANMTP法國足球甲組聯賽0020---0000
NAN@TOU法國足球甲組聯賽0000---0010
NANRCS法國足球甲組聯賽0010---0000
NAN@BRS法國足球甲組聯賽0000---0000
NAN@AUX法國足球甲組聯賽0030---0000
NANMCO法國足球甲組聯賽0000---0010
NANREI法國足球甲組聯賽0000---0010
NAN@LYN法國足球甲組聯賽0000---0000
NANNIC法國足球甲組聯賽0000---0000
NAN@PSG法國足球甲組聯賽0000---0010
NANREN法國足球甲組聯賽0010---0000
NANJUV歐霸盃0010---0000
NAN@LEN法國足球甲組聯賽0000---0000
NAN@JUV歐霸盃0000---0000
NANLOR法國足球甲組聯賽0000---0000
NAN@ACA法國足球甲組聯賽0000---0000
NANMAR法國足球甲組聯賽0000---0000
NAN@Cler法國足球甲組聯賽0000---0000
NAN@MTP法國足球甲組聯賽1020---0000
NANLYN法國足球甲組聯賽0010---0000
NANAUX法國足球甲組聯賽0000---0000
NAN@TRO法國足球甲組聯賽0010---0000
NANACA法國足球甲組聯賽0000---0010
NAN@REI法國足球甲組聯賽0000---0000
NANCler法國足球甲組聯賽0000---0000
NANFKQA歐霸盃0010---0010
NAN@NIC法國足球甲組聯賽0010---0000
NANBRS法國足球甲組聯賽0000---0000
NANSCF歐霸盃0000---0000
NAN@SCF歐霸盃0000---0000
NAN@MCO法國足球甲組聯賽0010---0010
NANLEN法國足球甲組聯賽0000---0000
NAN@FKQA歐霸盃0010---0010
NAN@LOR法國足球甲組聯賽0000---0000
NANOLY歐霸盃0020---0000
NANPSG法國足球甲組聯賽0000---0000
NAN@RCS法國足球甲組聯賽0000---0000
NANTOU法國足球甲組聯賽0010---0000
NAN@MAR法國足球甲組聯賽0010---0000
NANLIL法國足球甲組聯賽0100---0010
NAN@安格法國足球甲組聯賽0000---0000